Vila Vysoký Újezd u Berouna

Novostavba rodinného domu se nachází v lokalitě Pod Ovčínem v obci Vysoký Újezd u Berouna. Dům je situován na čtvercovém pozemku se svahem směrem k jižní příjezdové komunikaci, což umožňuje efektivní horizontální organizaci prostoru. Architektonické řešení ve tvaru písmene L tvoří dvě křídla, která obklopují polouzavřený dvůr, zatímco zahradní domek dotváří k jihu otevřenou náruč domu. Severní dvoupodlažní křídlo je obytné, s prosluněnou jižní fasádou a lodžií, zatímco západní jednopodlažní křídlo obsahuje technické zázemí. Stavba harmonicky propojuje vnitřní a venkovní prostory, s důrazem na soukromí a pohodlí obyvatel.

Novostavba rodinného domu se nachází v lokalitě Pod Ovčínem na nové rozvojové ploše obce Vysoký Újezd u Berouna. Přístup k pozemku je z ulice Na Ovčáckém. Pozemek čtvercového charakteru se zakřiveným severovýchodním cípem se svažuje k jižní příjezdové komunikaci a svým mírným převýšením vytváří příhodné podmínky pro horizontální organizaci prostoru. Ze severu a východu s pozemkem sousedí široký pás biokoridoru. Jediná sousední stavební parcela je tak při západní hranici. Provoz domu je organizován na půdorysu písmene L. Jeho hmota je členěna do dvou navzájem kolmých hranolů, které ze severu a západu vymezují polouzavřený prostor dvora. Vybočením z pravoúhlého rastru dotváří hmota zahradního domku k jihu otevřenou náruč, vprostřed které vstupujeme do samotného domu. Severní dvoupodlažní křídlo domu je určeno k obývání s prosluněnou jižní fasádou s lodžií, zatímco západní jednopodlažní křídlo obsahuje technické zázemí. Hlavní vstup je situován mezi tato dvě křídla. Vstupní hala je zakončena schodištěm, z jehož první podesty je možný vstup na pohotovostní toaletu. Vysunutím schodiště vně ortogonálního půdorysu je umožněno organizovat prostory v druhém nadzemním podlaží odlišným způsobem. Patro je koncipováno jako dvojtakt. Jednotlivé ložnice jsou jako korálky navěšeny na severní chodbu s podélně vedeným schodištěm.

Chodba je z obou stran uzavřena, z východu větším z dětských pokojů a ze západu prostornou relaxační koupelnou se saunou. Akustické bariéry mezi ložnicemi dětí a rodičů a mezi koupelnou a ložnicemi tvoří šatna a pracovna. Všechny pokoje nabízí vstup na krytou lodžii a střešní terasu. Zde bude v budoucnu umístěn whirlpool v přímé návaznosti na relaxační koupelnu. Předsazená konstrukce lodžie přistiňuje velkoformátové prosklení jižní fasády. Západní technické křídlo se k jihu otevírá širokými vraty dvojgaráže, na kterou navazuje dílna přístupná jak ze zádveří, tak přímo ze dvora. Převýšená jižní a západní atika západního křídla vytváří soukromí střešní terasy a brání přímým pohledům do relaxační koupelny. Střešní terasy jsou s dvorem opticky propojeny skleněným zábradlím. Zahradní domek uzavírá dvůr z východu. Vnitřní provoz je rozdělen na sklad přístupný z dvora a zázemí grilu a toaletu. Na zahradní domek navazuje kamenná zeď chránící letní terasu od východu. Polouzavřený dvůr doplňuje z jihu bazén vsazený mezi západní křídlo domu a zahradní domek. Dům svojí dispozicí vstupuje do krajiny a krajina do domu. Návrh byl vytvořen autorskou dvojicí Tomáš Hladík a Antonín Hůla.

Bližší informace naleznete na: architekt-hladik.cz/