Svatováclavská mříž vstupu do chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

V rámci obnovy chrámu sv. Bartoloměje byla vytvořena Svatováclavská mříž, která se nachází při západním průčelí mezi dvěma oltářními prostory. Návrh mříže, inspirovaný oltářem sv. Václava z roku 1910, zahrnuje zakomponování svatováclavského chorálu. Zlatavé pásky na vertikálních prutech mříže symbolizují text chorálu, zatímco transkripce not a nápěvu je promítnuta do vodorovné části rámu mříže jako notová osnova. Tato jedinečná parametrická interpretace spojuje historický a duchovní význam s moderním designem.

A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. … Lk 22,26-27

V rámci obnovy chrámu sv. Bartoloměje byla zhotovena Svatováclavská mříž, která se nachází při západním průčelí, kde jsou po stranách dva oltářní prostory. V severozápadní části chrámu je oltář sv. Václava, z roku 1910 na který návrh mříže svým ztvárněním reaguje.

Autory mříže jsou Ing. arch. Tomáš Hladík, Ing. arch. Antonín Hůla a Ing. arch. Vojtěch Ertl. Vlastní mříž realizoval MgA. Martin Janda. Vzhledem k velikosti mříže respektive otevíravé brány byla realizace poměrně náročná a vyžadovala použití technologií, které nemají jinde obdobu. Například ohýbané L profily tvořící rám křídel jsou patrně největší, jaké dosud byly v Evropě použity.

Smyslem návrhu mříže bylo vytvořit takovou podobu mříže, ve které by byl zakomponován svatováclavský chorál. Proto byl vytvořen jedinečný parametrický transkript nápěvu, not a textace chorálu. Textace chorálu je přenesena do zlatavých pásků umístěných na vertikálních prutech mříže. A to tím způsobem, že samotný prut respektive jeho výška, je v poměru rozdělena podle počtu písmen v abecedě a tudíž výškově umístěné pásky přesně značí dané písmeno. Zlatavé pásky symbolizující jednotlivá slova chorálu jsou přeneseně oním ‚Slovem‘, které nám přináší evangelium. Transkripce not a nápěvu byla převedena do kódu, tak že ve vodorovné části nosného rámu je promítnuta pomyslná notová osnova a jednotlivé pruty, které značí noty, jsou do ní přesně umístěné. Různý průměr prutů-not značí jejich adekvátní délku. Tvar rámu koresponduje s profilací gotických žeber. Začátek chorálu je při severozápadní straně - to jest při pohledu do kaple s oltářem sv. Václava. Samotná mříž se skládá ze tří segmentů, a každý segment je transkriptem jedné ze slok chorálu:

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste, eleison.

Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme: Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. Kriste, eleison.

Bližší informace naleznete na: architekt-hladik.cz/ nebo bartolomej-kolin.cz/