Lesní rodinný dům Jevany

Lesní rodinný dům v Jevanech, navržený architektem Tomášem Hladíkem, se svým nízkým kvádrovým tvarem harmonicky začleňuje do přírodního okolí. Svažitý terén umožnil částečné zapuštění domu, což z ulice vytváří dojem jednopodlažní stavby s plochou střechou. Prosklené plochy orientované na jih propojují interiér domu s okolní přírodou a zahradou. Fasády domu jsou kombinací bílé omítky a bezúdržbového borovicového dřeva, přičemž vnitřní nábytek je vyroben ze dřeva stromů pokácených přímo na pozemku.

Lesní rodinný dům v Jevanech je soudobé architektonické dílo, který navrhl architekt Tomáš Hladík ve spolupráci s Antonínem Hůlou. Jeho kompaktní a nízká kvádrová hmota je pečlivě zasazena do přírodního prostředí lesních ploch s roztroušenou zástavbou. Dům je svou podélnou osou rovnoběžný s ulicí Lesní, což dodává stavbě čisté linie a harmonii s okolní krajinou.

Unikátní řešení svažitého terénu umožnilo částečné zapuštění domu. Z ulice tak dům vytváří dojem jednopodlažní stavby s plochou střechou. Tento designový prvek nejenže zlepšuje integraci domu do okolního prostředí, ale také zajišťuje větší soukromí pro obyvatele. Spodní polozapuštěné obytné podlaží je orientováno směrem do zahrady, která se svažuje dolů, čímž se obytné prostory přirozeně propojují s přírodou.

 Architektonické detaily domu jsou promyšlené a harmonizují s celkovým konceptem. Fasády domu jsou bíle omítnuté, což dodává stavbě moderní a čistý vzhled. Tento vzhled je zvýrazněn horizontálními pásy dřevěného obkladu, které jsou umístěny v úrovni stropu a atiky. Použitý dřevěný obklad je z bezúdržbového borovicového dřeva, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální potřebu údržby.

 Prosklené plochy domu, které se nacházejí v obou patrech, jsou orientovány k jihu do zahrady. Tímto způsobem se vytváří volný přechod obytných místností do přírody a maximalizuje přísun denního světla do interiéru domu. Díky tomu se interiér domu stává světlým a vzdušným, což zvyšuje kvalitu bydlení.

 Jedním z unikátních aspektů tohoto domu je použití dřeva z místních stromů. Vnitřní nábytek byl vyroben ze dřeva stromů, které byly pokáceny přímo na pozemku zahrady. Tento ekologický přístup nejenže snižuje ekologickou stopu stavby, ale také dodává interiéru jedinečný a autentický charakter, který je neoddělitelně spjat s místem, kde se dům nachází.

 Lesní rodinný dům v Jevanech je příkladem harmonického propojení moderní architektury s přírodním prostředím. Díky citlivému zasazení do krajiny, promyšleným architektonickým detailům a ekologickému přístupu se tento dům stává nejen místem k bydlení, ale i inspirativním prostorem, který respektuje a oslavuje své okolí. Architekt Tomáš Hladík zde vytvořil dílo, které zcela splývá s přírodou a zároveň poskytuje moderní a komfortní bydlení.

Bližší informace naleznete na: architekt-hladik.cz/