Trojice venkovských stavení ve Skotsku

Britské studio Moxon Architects transformovalo soubor zemědělských budov z 19. století v Aberdeenshire ve Skotsku na elegantní penzion, skleník a exkluzivní umělecký ateliér. Projekt odráží úctu k historii a prostředí, přičemž design využívá tří klíčových materiálů: dubu v interiéru penzionu, douglasky ve skleníku a bezrámového zasklení, vloženého do otvorů stávajících stěnových konstrukcí.

Penzion vznikl přestavbou částečně zříceného stodolního komplexu doplněnou o samostatnou přístavbu. Kuchyně a obytný prostor s dvojitou výškou se nacházejí pod střešní konstrukcí bývalého seníku. Stěny, obložené texturální hliněnou omítkou a dřevem z dubu, elegantně zakrývají moderní spotřebiče.

Skleník byl nejvíce zchátralou částí komplexu. Nově vytvořený prostor, orámovaný konstrukčním dřevem a ocelovým portálovým ohrazením, vytváří místo s jedinečným duchem. Ateliér, který je na severním okraji skleníku, poskytuje inspirativní pracoviště pro designérku Naomi Mcintosh a kombinuje v něm soukromou dílnu, kuchyň a sklad.

Moxon Architects si zakládají na udržitelnosti a zodpovědném využití materiálů. Veškerý použitý materiál pochází z lokálního prostředí. ,,Projekt je důkazem odolnosti historických budov a zároveň slouží jako příklad promyšleného zacházení s materiály a designem," říká Ben Addy, zakladatel Moxon Architects.

Nové zásahy jsou skromné, ale precizně provedené, respektují řemeslo a zachovávají původní 170 let starou architektonickou strukturu.


Text: Dana Hradecká

Foto: Simon Kennedy, Moxon Architects