Udržitelné Letňany

Praha chce čtvrť pro 21. století

Praha plánuje vybudovat na nevyužitých městských a státních pozemcích v Letňanech novou „inovativní a udržitelnou“ čtvrť. V kontextu probíhající globální klimatické změny počítá s tím, že čtvrť bude ekologická a v mnoha ohledech soběstačná, Letňany mají ale být příležitostí i pro obyvatele sousedních částí města. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na konci loňského roku představil návrh územní studie, jejíž podobu pomohli v rámci participace zformovat i místní obyvatelé. Spolupráce s veřejností má být i do budoucna důležitou součástí celého procesu. 

V okolí metra Letňany se nachází obrovské rozvojové území Letňany-Kbely s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města. Magistrát hlavního města Prahy se na tomto území chystá vytvořit moderní a udržitelnou městskou čtvrť, která bude empatická k lidem i přírodě. IPR v loňském roce zveřejnil pracovní návrh územní studie, která stanovuje přesné požadavky na novou podobu území. Budoucí výstavba, která by mohla začít vznikat začátkem příštího desetiletí, pak bude podmíněna touto studií.

„Navrhnout od základu novou městskou čtvrť, je nejen jedinečná příležitost, ale také zodpovědnost, se kterou musíme odpovědět na výzvy tohoto století. Oceňuji, že návrh studie přichází i díky limitům daným blízkými letišti s v Praze ne úplně častou typologií vysoké hustoty – nízké výšky, která je běžná například v Nizozemsku. Díky tomu vznikne čtvrť dostupného bydlení dle pravidel města krátkých vzdáleností. Nová čtvrť v Letňanech by se tak mohla stát vzorem pro udržitelné městské plánování nejen v Praze,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast udržitelného rozvoje.

Vize a struktura nové čtvrti

Cílem návrhu bylo vytvořit moderní a živou čtvrť, která podporuje různé druhy celodenních aktivit a minimalizuje potřebu dojíždět do jiných částí města. Těžištěm čtvrti je hlavní náměstí, sloužící také jako dopravní uzel umožňující snadný přestup mezi autobusovým nádražím, konečnou stanicí metra a nově navrhovanou zastávkou tramvaje či trolejbusu. Doprava i využití města bude respektovat principy města krátkých vzdáleností s důrazem na aktivní mobilitu s bezpečnými chodníky a cyklotrasami, veřejnou dopravu a omezení individuálního automobilového provozu.

Urbanistická struktura je navržena jako kompaktní město s blokovou strukturou. Počet nadzemních podlaží pak určuje přítomnost letišť. Radar Letiště Praha-Kbely totiž ve většině řešeného území omezuje výšku na 4-5 podlaží a místní Letiště Letňany má vzletovou plochu, která ovlivňuje jeho severní část. Pokud by některé z těchto limitů odpadly, bylo by během následujících etap v okolí metra možné výstavbu zvýšit, a postavit tak více dostupného městského bydlení.

Návrh studie přichází s řešeními, která podle IPR nejenže nepřispějí k větším dopadům na klimatické změny, ale jdou také o krok dále – studie v rámci samotné výstavby i veřejného prostoru nabízí řešení pro adaptaci na klimatickou změnu. Krajinná koncepce čtvrti navazuje na místní přírodní podmínky a zahrnuje prvky modrozelené infrastruktury, včetně zelených vnitrobloků, střech či nástrojů pro hospodaření s dešťovou vodou. Více než třetina území má zůstat nezastavěna, což umožní vznik dvou nových parků a podpoří druhovou rozmanitost rostlin i zvířat, která by měla být v dostavěné čtvrti vyšší než nyní.

Zapojení místních obyvatel

Čtvrť je navržena tak, aby nezatěžovala přírodu a své okolí. Naopak kromě nových bytů má nabídnout také 8 000 pracovních míst, střední školu, polikliniku a příležitosti pro rekreaci a další služby obyvatelům Letňan a sousedních částí města. 

„Hledání odpovědí na bezprostřední potřeby místních a jejich samotné zapojení je pro nás při navrhování nové čtvrti stejně důležité, jako hledání udržitelných řešení. Proto do celého procesu pořizování studie zapojujeme také stávající obyvatele okolních městských čtvrtí, především z Kbel a Letňan,“ připomíná Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

Místní obyvatelé měli v loňském roce možnost sdílet se zpracovateli studie své názory na hodnoty, zátěže a potenciál místa. Na setkání bylo vygenerováno téměř 500 podnětů na témata: zeleň, doprava, sousedství a komunita, bydlení, veřejná vybavenost a služby, veřejný prostor či udržitelnost.


Text: IPR Praha

Foto / vizualizace: IPR Praha, J. Malý

Mohlo by vás zajímat